Hoe

flyer websiteMETHODE

De vier kerncomponenten van het Un Weki: Wakker Worden zijn:
1. Doorbreken van het sociale isolement en het versterken van de sociale cohesie

 • Deelnemers worden door middel van bewuste beweging (o.a. door Tai Chi Tao) en ‘empowerment’ gestimuleerd fysieke en psychosomatische klachten te doorbreken en uit hun sociale isolement te komen. Door de integrale aanpak van de Un Weki methodiek worden persoonlijke en professionele belemmeringen benoemd en doorbroken. Ze leren zichzelf, elkaar en de buurt beter kennen. De sociale cohesie wordt hierdoor versterkt. Door deelname komen ze niet alleen in contact met andere mensen, maar ontwikkelen ze ook waardevolle vriendschappen met andere deelnemers en mede-buurtbewoners. Hierdoor realiseren zij zich ook dat zij niet de enigen zijn die in een sociaal isolement zitten, en zij krijgen het besef dat zij kunnen en willen veranderen.
 • Elke 4 weken wordt er een speciale Un Weki familie en buurt activiteit georganiseerd waarbij deelnemers hun vrienden, buren en (klein)kinderen kunnen meenemen naar de activiteit om de sociale cohesie en positieve impact te versterken.

2. Activatie en Empowerment

 • De deelnemers krijgen specifieke oefeningen mee naar huis die ze buiten de lessen om uitvoeren in hun sociale omgeving en buurt. Deze terugkoppeling zorgt voor een aansluiting op de belevingswereld van de deelnemers en een effectieve integratie en implementatie van de geleerde vaardigheden in hun leven.
 • Deelnemers worden gestimuleerd om actief buurtactiviteiten (o.a. vrijwilligerswerk) op te zoeken.
 • Gebaseerd op de bewuste ervaring van het hier en nu krijgen de deelnemers een positief toekomstperspectief.

3. Participatie 

 • De bijeenkomsten worden gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij de groep waardoor de deelnemers actief betrokken worden bij elkaar, de buurt en samenleving in het kader van sociale cohesie.
 • Un Weki doet een beroep op de actieve verantwoordelijkheid van deelnemers om te investeren in hun toekomst en dat van hun (klein)kinderen door deel te nemen aan activiteiten in de buurt.
 • Hierbij wordt expliciet het belang van afspraken maken en nakomen, op tijd komen en het cultiveren van een oplossingsgerichte aanpak besproken. De erkenning, herkenning en realisatie van de verantwoordelijkheden en verplichtingen om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving dragen concreet bij aan de verbetering van de participatie perspectieven van de deelnemer.
 • Elke week brengen de huidige deelnemers enthousiast hun buurtbewoners, familieleden, vrienden, buren mee als nieuwe deelnemers.

4. Buurtparticipatie 

 • Un Weki is niet alleen een zinnige dagbesteding waarbij het sociale isolement doorbroken wordt en de sociale cohesie versterkt wordt. Vanuit het heden krijgen de deelnemers een toekomstgerichte perspectief.
 • Een belangrijk onderdeel van een actieve participatie in de Nederlandse maatschappij is buurtparticipatie. Na een aantal maanden deelname aan Un Weki zijn de gezondheid, welzijn, concentratie en doorzettingsvermogen zodanig opgebouwd dat de deelnemers gemotiveerd zijn actief deel te nemen aan activiteiten in de buurt.
 • Un Weki is maatwerk gebaseerd op de competenties van de deelnemer met de nadruk op een realistisch perspectief tot buurtparticipatie. Door buurtbetrokkenheid in een nieuwe context van actief burgerschap te presenteren worden inzicht, overzicht en vooruitzicht in de Nederlandse maatschappelijke participatie ontwikkeld.
 • Deelnemers worden door middel van bewuste beweging en ‘empowerment’ gestimuleerd psychosomatische klachten te doorbreken en uit hun sociale isolement te komen. Hierdoor worden de deelnemers gemotiveerd tot toegenomen zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen en actieve participatie in de buurt en samenleving.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s