Voor Wie

photo 3-1

DOELGROEP

De doelgroep van Un Weki bestaat uit zowel mannen als vrouwen tussen de 18 en 65 jaar oud. De individuele en integrale aanpak van Un Weki is effectief gebleken voor verschillende niveaus van scholing, waaronder mensen met een taalachterstand (inclusief analfabeten).

Verder hebben mensen met psychosociale belemmeringen en een hoge mate van afhankelijkheid van zorg instanties veel baat bij het volgen van een Un Weki traject.

Hierbij is de kennis en ervaring van Stichting Miracles By Appointment gespecialiseerd in effectieve en activerende methodes om kwetsbare en geïsoleerde mensen die sociaal minder actief zijn, op duurzame wijze te motiveren deel te nemen aan de maatschappij. Het bevorderen van de taal- en communicatievaardigheden is hiervan een integraal onderdeel.

De unieke en doeltreffende Un Weki: Wakker Worden methodiek is maatwerk speciaal ontwikkeld voor mensen die om verscheidene redenen in een sociaal isolement verkeren. De deelnemers zijn onder andere nieuwkomers, oudkomers, werkelozen en uitkeringsgerechtigden.

Ervaringen van deelnemers

  • “Dankzij Un Weki is mijn vermoeidheid minder geworden en mijn ademhaling verbeterd.” Olga
  • “Ik heb veel baat bij Un Weki omdat ik me soms oververmoeid en lusteloos voelde. Met de lessen breng ik mijn balans weer op peil. Lichamelijke ongemakken, zoals stijfheid in de rug en schouders, verdwijnen. Ik voel hierdoor meer energie.” Janice
  • “Door Un Weki voel ik me beter en maak ik contact met mijn buurtbewoners.” Carmen
  • “Ik word van Un Weki mentaal en fysiek sterker. Het is rustgevend. Aan het eind van de lessen heb ik een fijn en voldaan gevoel.” Sarina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s