Waarom

WAAROM

Un Weki ondersteunt de deelnemer in zijn/haar proces naar autonomie. Un Weki stimuleert hiermee bewustzijn van de eigen kracht van de deelnemer. Hierbij ontkoppelen de deelnemers zich van de slachtoffer identiteit waarmee de verantwoordelijkheid over eigen leven en welzijn effectief wordt gestimuleerd en ontwikkeld. Bovendien worden de deelnemers hiermee actief voorbereid op buurtparticipatie. Met deze resultaatgerichte aanpak ontwikkelen deelnemers hun zelfredzaamheid, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen om maatschappelijk te participeren en verbeteren de integratieperspectieven in het kader van actief burgerschap. Dit maakt een toegenomen betrokkenheid bij de buurt en samenleving mogelijk, wat uiteindelijk een win/win situatie voor zowel individu, als de Nederlandse samenleving betekent.

De nadruk ligt hierbij op een grondige voorbereiding op een duurzame impact in de participatie van de buurtbewoners na deelname aan het Un Weki: Wakker Worden traject. Concreet houdt dit in dat deelnemers bij elkaar blijven komen, vriendschappen onderhouden en blijven deelnemen aan activiteiten in de wijk en zelf ook individueel en gezamenlijk activiteiten in de wijk organiseren. Door middel van deze activerende participatie zal er ook na deelname aan Un Weki een duurzame impact geleverd worden aan de samenleving.

Door een veilige, positieve omgeving met een inclusieve, waarderende benadering (Appreciative Inquiry) ontstaat er een sterke sociale cohesie in de groep. Daarnaast is het Un Weki: Wakker Worden traject maatwerk gebaseerd op een integrale benadering van verschillende niveaus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s