Projecten & Diensten

 • Empowerment
 • Aanvullende Inburgering Trajecten
 • Kanscafés: in opdracht van en in samenwerking met Dienst Werk en Inkomen, Gemeente Amsterdam
 • Participatie trajecten
 • Maatschappelijk Steun Systeem Projecten
 • Un Weki: Wakker Worden Tai Chi Tao: bewuste beweging voor gezondheid en welzijn
 • Un Weki: Wakker Worden On the Go
 • Toeleiding naar (vrijwilligers)werk
 • Het Moedige Gesprek: op inclusieve wijze van kritiek naar feedback voor een win/win situatie. 
 • Open Space Technology: effectieve brainstorming voor teams en organisaties 
 • Interfaith trainingen voor groepen en organisaties met verschillende culturele en religieuze achtergronden
 • Conflict Mediation
 • Conferenties
 • Workshops
 • Train the Trainers
 • Consultancy

Voorgaande Un Weki projecten (2001 – heden):

 • Kanscafés in Amsterdam West en Zuid in opdracht van en in samenwerking met Dienst Werk en Inkomen, Gemeente Amsterdam
 • Buurtparticipatie traject in de EGK buurt van Stadsdeel Zuidoost, Gemeente Amsterdam
 • Maatschappelijk Steun Systeem in Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam

  Activeren en bevorderen van participatie van mensen met een taaluitdaging, taalachterstand of mensen die zich in een sociaal isolement bevinden.

  Deze duale trajecten hebben als doel een verbetering van welzijn door middel van Un Weki Tai Chi Tao, ontwikkeling van concentratie en doorzettingsvermogen en toegenomen zelfvertrouwen door meer inzicht in zichzelf, de eigen kracht en empathie voor anderen.

 • DWI Participatie SAP trajecten in Amsterdam West en Zuidoost, Gemeente Amsterdam  Taal ontwikkeling en empowerent voor mensen in Trede 1 en 2. Doelgroepen zijn mensen met een taal achterstand of taal uitdaging, ontkoppeling van faalangsten met betrekking tot voorbereiding op Inburgerings examen, en toeleiding tot participatie door vrijwilligerswerk/betaalde arbeid.Dit duaal traject heeft circa 175 mensen op weg naar toegenomen actief burgerschap begeleid.
 • Workshops Empowerment, team building en trainingen voor directie en management in zorg, welzijn, gezondheid- en hulpverleningsinstanties en organisaties.                      Op een creatieve en innovatieve manier komt men tot inzicht in kernkwaliteiten, overzicht van groepsprocessen en vooruitzicht op een samenwerking waarin “ja maar” tot het verleden behoort. o.a.: ‘The Space Between’ Amstra Amsterdam
 • STIDA/SEDO SAP en MAP trajecten, Amsterdam Zuidoost

  Miracles By Appointment heeft de eerste SAP en MAP trajecten in Amsterdam Zuidoost ontwikkeld en uitgevoerd. Deze SAP/MAP trajecten hadden als leerdoel taal ontwikkeling, empowerment en buurtbetrokkenheid.

  Tegelijkertijd is het project ‘Women At Work’ van start gegaan, gericht op bijscholing, begeleiding en empowerment van vrouwen in de bijstand van diverse culurele achtergronden. Ontwikkeling en verzorging van twee interculturele trainingen en individuele coaching traject begeleiding gedurende een periode van twee jaren zijn succesvol afgerond.

 • PEWA Reïntegratie Trajecten, Amsterdam Zuidoost

  Ontwikkelen en verzorgen van Un Weki :Wakker Worden taallessen, verbetering van concentratie, doorzettings en uithoudingsvermogen door het beoefenen van Tai Chi Tao en sociale vaardigheden lessen voor risico jongeren met een meervoudige problematiek.

  Deze groep bestond voor een groot deel uit jongeren in de leeftijd 16 – 25 jaar, voornamelijk afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen en enkele Afrikaanse landen.

 • Combiwel en Combitaal, Stadsdelen West, Noord en Zuid, Amsterdam

  Un Weki: Wakker Worden lessen werd in de Al Tahweed Moskee, Amsterdam West aan 27 vrouwen (voor grotendeels analfabeten) gedurende een periode van een jaar gegeven. Deze groep bestond uit zowel oudkomers als nieuwkomers. Excursies naar bibliotheken, markten, musea en bezienswaardigheden in de Gemeente Amsterdam werden meegenomen tijdens de lesuren.

  Combiwel en Combitaal hebben daaraansluitend Un Weki trajecten ingezet in Stadsdeel Noord (Buurtcentrum Ons Huis) voor een groep van oud en nieuwkomers (analfabeten en laag geschoolde vrouwen).

  In de periode van Januari t/m April 2007 werden Un Weki: Wakker Worden taal en empowerment lessen in Buurthuizen Plexat en De Evenaar ingezet als overbrugging totdat deelnemers op een regulier scholing of inburgerings traject geplaats zouden worden.

 • Asielzoekers in de Zorg en Asielzoekers in de Bouw

  Uitgevoerd in opdracht van COA (Centraal Orgaan Asielzoekers), Gooi- en Vechtstreek, Hilversum. In samenwerking met het IND (Immigratie en Naturalisatiedienst), Vluchtelingenwerk, ROC Dudok College Hilversum, FNV Bouw en Stichting ‘Projecten Die Er Toe Doen‘ en deelnemende bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en revalidatiecentra in de Gooi- en Vechtstreek zijn beide projecten tot stand gekomen.

  Beide projecten zijn gericht op taalontwikkeling in combinatie met BOL opleidingen in de Zorg/ Bouw. De deelnemers doen, naast de taaltrajecten, werkervaring op bij stageplaatsen. Miracles By Appointment biedt gedurende een periode van 6 maanden intensieve begeleiding, inburgering en integratie trainingen, toeleiding naar werk hier in Nederland of gediplomeerd en met werkervaring terugkeren naar land van herkomst.

  De Un Weki: Wakker Worden methodiek is ontwikkeld en geïmplementeerd voor 62 deelnemers. 92% van de deelnemers hebben hun diploma behaald en werk gevonden in de zorg na het eerste project. 97% van de deelnemers hebben hun diploma behaald en werk gevonden in de zorg en bouw na het tweede project.

  Deze Un Weki methodiek heeft ook betrekking op het selecteren van deelnemers, de begeleiding van stage en werkbegeleiders, management en midden kader personeel van betrokkenen instanties en organisaties. Hierbij integreerde de Un Weki taal methodiek NT2 lesmethodes in het coachingstraject. Stichting Miracles By Appointment verzorgde tevens de stage plaatsing en begeleiding.

  Erkenning/Awards:

  Aan deze Asielzoekers in de zorg/Asielzoekers in de bouw projecten zijn drie prijzen toegekend, te weten:

  * De Cees Korver Prijs voor het meest vooruitstrevende project in de zorg.

  * Door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) is de prijs toegekend voor de methodiek ontwikkeling, coaching en implementeren van Asielzoekers in de Zorg en Asielzoekers in de Bouw.

  * Good Practice Award SURT, Barcelona, Spanje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s